Nu ook al geen aardbeien meer eten?????

Vorige week in de media: aardbeien bevatten het meest aan bestrijdingsmiddelen.  ( November 2017) Hiermee dreunt de aardbei de banaan van de eerste plek wat betreft het hoogste aantal aan bestrijdingsmiddelen. Het is verontrustend. Het NVWA ( Voedsel en Waren autoriteit) heeft nooit ingegrepen omdat volgens hen geen normen zijn overschreden. Echter is er ontzettend veel kritiek op de werkwijze van het NVWA. Zij kijken voornamelijk naar de concentraties die los liggen van elkaar in plaats van te kijken naar de combinaties van giftige stoffen op ons groente en fruit. 

Ik ontving een tsunami aan berichten van mensen die bezorgd zijn. Er worden uiteraard veel vraagtekens gezet bij aardbeien, en niet alleen verse aardbeien, maar bijvoorbeeld ook hoe het dan zit met aardbeienjam en alle andere levensmiddelen waarin aardbeien zijn verwerkt. 

IMG_0249

WAT ZIJN BESTRIJDINGSMIDDELEN EN WAAROM ZIJN ZE NOODZAKELIJK?

Even kort eerst uitleggen wat bestrijdingsmiddelen zijn. Het zijn diverse stoffen die gewassen beschermen tegen ziekten, onkruid en bijvoorbeeld insectenplagen. Door bestrijdingsmiddelen, ook wel pesticiden genoemd, te gebruiken worden deze zaken voorkomen wat een grotere opbrengst en kwaliteit van groente en fruit oplevert.Ook beschermen pesticiden de gewassen tegen schadelijke invloeden van buitenaf via transport, en verwerking. Er bestaan verschillende soorten bestrijdingsmiddelen, die allemaal een bepaalde functie hebben. 

Rodenticiden houdt knaagdieren tegen.

Herbiciden houdt onkruid tegen

Fungiciden houdt schimmels tegen

Insecticiden houden insecten tegen

Nematiciden houdt bodemaaltjes tegen

Op internet en social media lezen we ontzettend vaak over badjes en andere trucs om de pesticiden van groente en fruit af te wassen. Helaas, dit is verspilde moeite. Zitten de bestrijdingsmiddelen er eenmaal op, dan dringen deze direct binnen in de groente en fruit, en zit er zelfs meer IN de groente en fruit dan op de schil/stronk. Het heeft geen enkele zin om alles in azijn-badjes of bakingsoda-badjes te leggen. Wel is het verstandig alle groente en fruit te wassen om hygiënische redenen. Nog een hardnekkig misverstand de wereld uit helpen: …je kunt de schillen/pitten/ blad gewoon laten zitten en indien eetbaar, gewoon mee-verwerken. Nogmaals, als er eenmaal pesticiden op zijn gespoten, krijg je ze er niet meer af en zit er zelfs minder OP, dan in. Zonde om al die belangrijke vitaminen en mineralen weg te gooien. 

Pesticiden worden onder andere gesproeid of bestoven boven de gewassen. Ook kan het als korrel worden verspreid. Omdat het veel kan regenen, zijn pesticiden daarom niet meer afwasbaar. Dit zorgt ervoor dat de teler niet steeds opnieuw hoeft te spuiten. stuiven/strooien. Een keer is voldoende. 

Er zijn verschillende methoden. Gewassen kunnen biologisch, chemisch of geïntrigeerd beschermd worden. Biologisch bestaat veelal uit een combinatie van het inzetten van “ vijanden uit de natuur” zoals sluipwespen, bestrijdingsmiddelen met een natuurlijke oorsprong, en mechanische bestrijding. Denk daarbij bijvoorbeeld aan ploegen en wieden. Biologisch geteelde gewassen krijgen het bekende groene biologische keurmerk. 

Chemische bestrijdingsmiddelen bestaan uit een of meerdere werkzame stoffen die zijn gecombineerd met hulpstoffen. De werkzame stof is het bestanddeel dat zaken als plaag, plantenziekten en onkruid bestrijdt. Hulpstoffen als olie zorgt ervoor dat het middel eenvoudig opgespoten kan worden, en goed door de gewassen worden opgenomen. 

Bij geïnterneerde bestrijding wordt aanvankelijk geprobeerd plagen en plantenziekten koste wat kost te voorkomen, zonder bestrijdingsmiddelen. Als dit echt niet lukt, worden biologische middelen ingezet. En als dit ook niet werkt, wordt er pas overgegaan op chemische bestrijding. Leuk weetje: Nederland is voorloper als het komt op geïnterneerde bestrijding. Veel streekboeren telen bijvoorbeeld op deze manier en leveren aan winkels in de omgeving. 

IMG_0248

SCHADELIJK VOOR ONS?

Natuurlijk mag al deze ellende op ons eten niet schadelijk zijn voor de gezondheid. Daarom zijn er verschillende limieten vastgesteld voor de hoeveelheden pesticiden dat op ons groente en fruit mag zitten. De toelating van pesticiden is geregeld in Nederlandse en Europese wetgeving. In Nederland is dit de WGB ( Wet Gewasbeschermingsmiddelen) In de wet en regelgevingen staat welke bestrijdingsmiddelen in welke hoeveelheden gebruikt mogen worden. De wet staat tussen de 200-250 stoffen toe. Deze mogen alleen gebruikt worden als er 100% garantie is op geen enkel gevaar voor de volksgezondheid, het milieu, en de consument. Hiervoor bestaan normen. Het CTGB (College voor Toelating van gewasbeschermingsmiddelen en Biociden) is in Nederland verantwoordelijk voor de toelating van de pesticiden. 

Bij gebruik van bestrijdingsmiddelen blijven er resten achter op ons voedsel. Deze resten mogen niet schadelijk zijn voor mens, dier en milieu. Daarom zijn er NORMEN. 

– ADI

De ADI geeft de HOEVEELHEID van een pesticide aan die je levenslang iedere dag binnen mag krijgen.zonder dat dit gevaar oplevert voor je gezondheid. Het middel mag tevens niet kankerverwekkend zijn. 

– ARFD

de Acute referentiedosis is een schatting van de hoeveelheid van een bestrijdingsmiddel die je binnen 24 uur in kan nemen zonder schadelijke gevolgen voor je gezondheid

– MRL

De maximale residu limiet geeft aan HOEVEEL van een bestrijdingsmiddel achter mag blijven op ons voedsel. Deze MRL moet zo laag zijn, dat consumenten de ADI en ARFD niet overschrijden wanneer we deze producten eten. Ook bij enorm grote hoeveelheden mag de hoeveelheid van een rest pesticide niet schadelijk zijn voor onze gezondheid. 

Het NVWA controleert voor ons continu de aanwezigheid van pesticiden op groente en fruit. Dit komt neer op zo’n 4000 monsters per jaar  opde Nederlandse markt. Wat ik persoonlijk erg weinig vind, gezien de grote import én export. Dit wordt afgenomen in supermarkten en van importproducten. Steekproefgewijs worden hierin ook dierlijke producten meegenomen omdat in veevoeder ook resten van bestrijdingsmiddelen achterblijven en dit via vlees, vis en zuivel ook in ons voedsel terecht kunnen komen. Daarnaast vindt er risico-gerichte screening plaats, dit houdt in dat bepaalde producten die verdacht zijn of meer kunnen bevatten meer aandacht krijgt. Volgens het NVWA en het Voedingscentrum kunnen we ervan uit gaan dat 98% van de producten voldoet aan de wettelijke eisen. Volgens hen zijn de overschrijdingen dus zeer gering. In Nederland worden door het bedrijfsleven ZELF ook controles uitgevoerd. Dit wordt voornamelijk gedaan vanwege bepaalde kwaliteitsvoorwaarden. Het monitorsysteem van SFC ( Stichting Food Compass) voert dit uit bij erg veel groothandels, importeurs en onafhankelijke organisaties die mogelijk grotere risico’s met zich mee brengen, denk aan toko’s. Is er een overschrijding, MOET dit worden gemeld bij het NVWA.  Zodra er een overschrijding wordt gemeld van de MRL, dan onderneemt het NVWA actie. Kleine overschrijdingen leiden meestal tot een zeer geringe boete, wat een ondernemer die het niet zo nauw neemt met wet en regels lachend betaalt en weer verder zal gaan waar hij was gebleven. 

Volgens het VC ( voedingscentrum) is een overschrijding van de MRL “ meestal” niet schadelijk voor de volksgezondheid. Wel melden zij dat het soms voorkomt dat de ARFD wordt overschreden, wat betekent dat de overschrijding wel schade kan berokkenen aan onze goede gezondheid. In dit soort gevallen worden partijen direct van de markt genomen. Is zo’n partij al verkocht, dan meldt het NVWA dit internationaal, zodat zowel de overheid als het bedrijfsleven extra op kan letten of vergelijkbare overtredingen niet nogmaals plaatsvinden. 

Volgens het VC is de kans dus enorm klein dat wij teveel van een bepaald bestrijdingsmiddel binnenkrijgen.En blijft hun adviezen voor 250 gram groente en 200 gram fruit per dag overeind. Volgens hen weegt de gezonde voordelen niet op tegen het risico van mogelijk achtergebleven resten. 

IMG_0162

TOCH MAAR LIEVER BIOLOGISCH

Maar goed, dan zijn daar toch de nieuwsberichten die zo onderhand bijna wekelijks aan ons voorbij flitsen. In mijn beleving laat het NVWA behoorlijk veel steken vallen. Ik geloof ook niet, dat we vreselijk worden vergiftigd met zijn allen, maar dat het niet helemaal loepzuiver is , dat is ook wel duidelijk zo onderhand. De verontrustende nieuwsberichten geeft in ieder geval stof tot nadenken. Al jaren geleden is er geschreven, notabene door de gezondheidsraad, dat er vooral eens zou moeten worden gekeken naar de COMBINATIES van bestrijdingsmiddelen in plaats van concentraties. Ik persoonlijk vind het een zeer lastig parket. Zoals jullie weten, eet ik iedere dag tenminste twee kilo verse groente. Dit krijg ik goddank vaak gratis aangeboden uit diverse moestuinen en andere boeren, maar ik koop ook veel in supermarkten en zoveel mogelijk in de biowinkel. Ik wou, dat ik de keuze had, om enkel voor biologisch te kiezen, maar helaas kan ik mij dit financieel niet veroorloven en ben ik ook “ aangewezen” op bespoten groente. Met mij vele anderen, want biologische groenten en fruit is duur. PEPER duur. Ik worstel mij daarom steeds door een soort gulden middenweg, waar ik kies voor minst bespoten niet-biologische groenten, en de rest zoveel mogelijk bio. Dit betekent vaak keuzes maken. En ik vind dit eigenlijk onwijs treurig. Want waarom worden biologische groenten niet wat goedkoper aangeboden? 

Het antwoord is simpel. Als dit zou gebeuren, zou de niet-bio industrie compleet instorten. En komen boeren op straat te staan. Dus tja….daar zit jij als empatisch consument tussen. 

Ondertussen hou ik mij maar vast aan mijn gulden-middenweg-methode. Dit werkt voor mij het beste, maar als mijn zeer gewaardeerde donaties uit moestuinen en resten wat overblijft bij bio boeren ook stopt, dan zit ik toch ook met een dilemma. En zal ik nog meer gerichtere keuzes moeten maken. Ik hou van biologisch. Niet alleen omdat het vrij is van chemische ellende, ook smaakt het mij altijd 10 x beter. Maar daar heeft mijn portemonnee geen boodschap aan natuurlijk…

SAM_5981-1200x800

HOE ZIT HET NU MET DIE AARDBEIEN?

Na het lezen van het meest recente bericht over de zes x zoveel meer giftige aardbeitjes is het logisch dat we deze nu even niet meer eten. Of we eten ze biologisch. Toch zeggen toxicologen dat we de aardbeien niet links moet laten liggen. Volgens hen valt het allemaal best mee. Ik trek mijn eigen conclusies en die zeggen mij, dat ik voorlopig liever even geen bespoten aardbeitjes meer eet, tenminste, niet in grote hoeveelheden tegelijk. Ik ben ook van mening dat een paar aardbeien absoluut ongevaarlijk zijn, maar gaan we een bakje opeten, dan denk ik, zeker gecombineerd met groente en fruit over de rest van de dag, dat het teveel kan worden. Daar wordt niet op gekeken. Want we eten per dag meer dan bijvoorbeeld alleen maar aardbeien. Ook via ander ( kant en klaar) voedsel krijgen we resten van pesticiden binnen. Denk aan zuivel, vlees, brood…..Op alle basisgrondstoffen worden pesticiden gebruikt en door verwerkt in ons dagelijks voedsel. Het is dus vooral de combinaties en de hoeveelheden die wij per dag binnen krijgen wat zorgwekkend is te noemen. 

 

Velen vroegen mij, hoe het nu zit met bijvoorbeeld aardbeienjam, aardbeien kwark/yoghurt, aardbeienmousses, aardbeidranken, diepvries aardbeien enzovoort. Ook hier komen mogelijke resten van bestrijdingsmiddelen voor, er worden immers gewoon ook bespoten aardbeien gebruikt voor de verwerking. Dit maakt geen verschil met verse aardbeien. Het valt daarom niet te vermijden. Als je echt 100% verzekerd wil zijn, dan is kiezen voor 100% biologisch de enige optie. Daarnaast zijn de moestuintjes ook een oplossing maar daar groeien aardbeien niet zo gestaag. Maak ook alles zoveel mogelijk zelf. Aardbeienjam kun je in nog geen 5 minuten maken met de speciale geleisuiker van Greensweet-stevia, lees er alles over, door hier te klikken. Het is een gemakkelijke manier om wekelijks verse potten jam te maken van bio aardbeien. 

Buiten het seizoen kun je volop diepvries aardbeien kopen. Dankzij de smoothie-trend is diepvriesfruit extreem populair en zijn de doosjes en zakken bevroren fruit niet aan te slepen. Na de pluk/oogst wordt het fruit ontdaan van takjes en steentjes enzovoort, daarna direct ingevroren. Dit fruit is dus ook gewoon afkomstig van de gangbare teelt, of uit het buitenland afkomstig. In sommige supermarkten kun je al biologisch ingevroren fruit kopen, en in de biowinkels zelf kun je een breed assortiment, waaronder aardbeien, biologisch inkopen. Daar kun je overigens ook terecht voor aardbeienjam. Biologische aardbeienjam is vrij van pesticiden. Dit geldt ook voor aardbeien zuivel. Koop je het biologisch, dan zijn de aardbeien vrij van pesticiden. Nadeel van dit alles is de prijs. Je betaalt bijvoorbeeld voor een doosje biologische aardbeien bijna het dubbele . Dat worden dan wel heel erg dure smoothies. 

IMG_0247

GEZOND VERSTAND

Tot slot wil ik melden, dat we met zijn allen niet meteen erg bang moeten worden als we een paar bespoten aardbeien of ander bespoten fruit eten. Al die bangmakerij op social media werkt alleen maar negatief, en is nergens voor nodig want nogmaals, we worden niet acuut vergiftigd. Eert gerust wat aardbeien, maar let op de hoeveelheden, en let ook op wat je verder nog binnen krijgt aan resten bestrijdingsmiddelen via je voeding. Kies zoveel als ( financieel) mogelijk is voor biologisch en koop deze in biowinkels, waar wetten en regels strenger zijn dan in bijvoorbeeld supermarkten. Veel biowinkels werken bijvoorbeeld nauw samen met telers en boeren uit de streek, en sowieso zoveel als mogelijk is uit Nederland. Dit verkleint de kans op resten aanzienlijk, ook omdat biowinkels geen bespoten producten verkopen en er ook geen kans is tot een kruisbesmetting. In supermarkten vinden we bijvoorbeeld de trossen bio-bananen gewoon naast de niet-bio bananen. Inkopen bij de biowinkel is daarom de allerbeste optie. 

 

aardbeien anno 2023…..

Het is lente 2023, en de aardbeien liggen volop in de winkels. Hoe staat het er nu voor wat betreft pesticiden? Wel, nog best triest. Onlangs publiceerde de Amerikaanse EWG ( Environmental Working Group ) hun inmiddels bekende DIRTY DOZEN en CLEAN FIFTEEN, lijsten, die respectievelijk gewassen met de meeste ( dirty dozen ) en minste ( Clean Fifteen ) bestrijdingsmiddelen analyseren, en sinds 2004 publiceren en regelmatig updaten. Het gaat hier om AMERIKAANSE monsters, waarop deze uitkomsten zijn gebaseerd. Het kan daardoor sterk verschillen met Europese gewassen. Uit deze meest recente update kwam o.a naar voren, dat meer dan 90 % van de monsters van aardbeien positief werden getest op residuen van twee en meer bestrijdingsmiddelen. Ik heb ze zelf nog niet gezien, maar het kan best mogelijk zijn, dat wij in Europa aardbeien kunnen kopen die uit Amerika afkomstig zijn. Het is daarom erg belangrijk, dat je sowieso alleen kiest voor HOLLANDSE aardbeien. En kijk ALTIJD naar het land van afkomst op verpakkingen.

Hoe staat het met de pesticiden op onze aardbeitjes in Nederland ? Vorig jaar kwam uit een steekproef naar voren, dat er MEER pesticiden waren aangetroffen op aardbeien die we in Nederland kunnen kopen, dan het jaar ervoor ( 2021 ) In 2021 waren dat dertien verschillende stoffen, vorig jaar was dat aantal gestegen naar negentien. Dat is best zorgwekkend te noemen omdat we jaarlijks met zijn allen in de lente / zomermaanden erg veel aardbeien consumeren. Wel zijn er in tegenstelling tot 2021 vorig jaar geen verboden bestrijdingsmiddelen gevonden op de aardbeien, maar negentien verschillende pesticiden is wel zorgwekkend te noemen.
Het NVWA maakt zich anno 2023 nog steeds geen zorgen. Zij werken onder wetten en regelgevingen en zijn van mening, dat de limieten aan pesticiden op aardbeien niet worden overschreden. Toch zet ik er wel persoonlijk zo mijn vraagtekens bij, en ik zal dan ook nooit niet-biologische aardbeien kopen. Al helemaal niet uit het buitenland, wat ik sowieso al nooit deed, omdat ik deze aardbeien “ niet te vreten” vind en meer op water bommetjes vind lijken. Ook zeer grote aardbeien vind ik wat dubieus.
Ik blijf dus bij mijn standpunten uit 2017. Ik kies voor biologische aardbeien uit Nederland en dan liefst gewoon bij een boer. Of biowinkel die zijn aardbeien ook dichtbij huis haalt. Ik blijf ver van de reguliere aardbeien uit supermarkten , markten en groente speciaal zaken vandaan. En…ik hou maat. Matigheid is ook een zeer belangrijke schakel in dit verhaal. Hele doosjes aardbeien tegelijk weg duwen is nooit een goed plan. Dat is tevens een extra voordeel wat betreft biologischer aardbeien inkopen of bij een bio-boer : je betaalt er meer voor, wat je matiger met de aardbeien doet omspringen. Win-win.

MEER LEZEN?

KLIK HIER 

6 Reacties op “Nu ook al geen aardbeien meer eten?????

 1. En de BTW op groente en fruit gaat misschien omhoog. Ook zo vreemd niet op ” energiedrank,cola,snoep, chips e.d.. wie verzint dit soort zaken. Of gaat BTW omhoog omdat dit vergif ook wat kost. Natuurlijk eten dan maar,dan geen aardbeien in december.

  • De btw van 6% gaat gewoon op alles omhoog wat onder het tarief van 6% valt. Op groente en fruit, maar ook op koek, snoep en de rest.

 2. Ik heb in de fruitstreek tegenover een aardbeienveld gewoond. Meerdere keren per week reed er zo’n grote wagen over het veld met van die lange vleugels en maar blijven spuiten. Na het spuiten verdwenen de plantjes weer onder het plastic. Waar ze dan de hele dag in de zon stonden te broeien onder het plastic. Bij erg warm weer ging pas het plastic er af. Sindsdien heb ik nog maar zelden aardbeien gegeten. Ik mis ze, maar voor mij is de lol er af. Dit jaar heb ik ze in de tuin op potten staan, ik verwacht mijn eerste boterham aardbei komend jaar hehe

 3. Ik denk de volgende keer,,, biologische aardbeien invriezen,en of zelf aardbeien kweken,,,,,ik ga het in iedergeval wel zo doen, veel plezier van het doen en nog meer het eten ervan,,,,daarna,,,, toppie.

 4. waarom ook aardbeien eten buiten het seizoen? diepvries ja dat kan weleens als speciale tractatie, en biologisch ? ja uiteraard , het is toch van de zotte dat je meewerkt aan de ,bioindustrie, voor de planten, laten we elk wezen zo behandelen zoals we zelf zouden willen worden behandeld!

  • Ik ben zeer geschrokken van hoe ongezond in Nederland de voedselindustrie laveert. Waar is de overheid hierin. Wat houd ern keurmerk in. Wie controleerd. Waarom nog steeds geen tax op suiker en ongezonde en meuk produkten. Ben steeds weer ongelooflijk verbaasd hoe nep gezond deze maatschappij is. Monique daar zouden kamer ragen over moeten komen en ze zouden jouw bevindingen eens moeten lezen. Mss een meuk vrije partij oprichten. Die staat voor eerlijker. Gezonder en gecontroleerd. Jij minister van meukvrij ik stem meteen op je.
   Schrikbarend hoe ongehoord ongezond de consumptie maatschappij is.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *