Waarom het ene potje Manuka honing het ander niet is…..waar moet je op letten?

Over honing heb ik eerder veel geschreven. Ik gebruik zelf geen honing. Dit, omdat ik veganistisch ben en honing in mijn beleving gewoon suiker betreft. Wil je meer over dit onderwerp lezen? KLIK HIER. Ik ontvang echter met grote regelmaat vragen over MANUKA HONING. Deze vraagstellingen werden zodanig veel, dat ik heb besloten, om mij er eens in te gaan verdiepen. Wat is Manuka honing? En wat zegt de wetenschap?

WAT IS MANUKA HONING?

We beginnen bij het begin. Manuka honing onderscheidt zich van gewone honing. Het is een donker-gekleurd bijproduct van de Manuka-plant. Deze plant, officieel genaamd LEPTOSPERMUM SCOPARUIM, wordt ook wel de Nieuw Zeelandse tea-tree genoemd. De struiken kunnen gemiddeld drie tot vijf meter hoog worden. Soms groeien de struiken uit tot een boom. De struiken zijn te vinden in geheel Nieuw-Zeeland  ( de laaglanden ) en behoren, net als de tea-tree overigens, tot de myrfaceeën. Het is een struik wat in het wild groeit. De groen-bijvende struiken hebben een bloeitijd van zo’n zes weken en geven wit/roze bloemetjes.
Aan de groene struiken worden vele gezonde claims opgehangen. Het bevat zeer krachtige antibacteriële en anti-paratistaire eigenschappen. De oorspronkelijke bewoners van Nieuw Zeeland, de Maori’s, gebruiken deze plant al decennia’s lang voor talloze kwalen. De bladeren werden bijvoorbeeld gebruikt tegen luchtwegen-infecties, koorts en maagklachten.
Manuka honing wordt gemaakt door de bijen die zich voeden met de nectar uit de maniak bloemen. In 1839 werden de eerste honing-bijen naar Nieuw Zeeland gebracht door Europese kolonisten. Het duurde zeker honderd jaar, eer bekend werd dat Manuka honing wel heel erg bijzonder was., en medicinale eigenschappen heeft.
De honing is uniek ( daarover verderop meer ) omdat het slechts enkele weken per jaar wordt geproduceerd als de manuka planten in bloei staan.

HET UNIEKE VAN MANUKA HONING

Je kunt nu denken “ Manuka honing is dus één honing SOORT” maar dat is wat onderschat. Het is wel degelijk anders dan gewone honing, om dit voor de handigheid even zo te formuleren. Sinds 1980 is er volop onderzoek gedaan naar de werkzame stoffen in Manuka-honing. Er zijn veel analyses gemaakt en testen uitgevoerd van de bestrijding van schimmels en bacteriën in Manuka honing.  In 1981 werd door een directeur van een honing-onderzoek-team aan de Universiteit van Waikato ( Nieuw Zeeland ) , Doctor Peter Molan, de helende eigenschappen onderzocht, en werd ontdekt, dat deze Menuka-honing een UITZONDERLIJKE antibacteriële eigenschap had. Een bijzondere eigenschap, die niet aanwezig was bij andere honing-soorten. Deze bijzondere antibacteriële activiteit wordt DE UNIEKE MANUKA FACTOR genoemd ( UMF ) Aan de hand van deze vastgestelde factor werd de natuurlijke werking van de Manuka-honing gegradueerd. De standaardisering van Manuka-honing in productie wordt door de ACTIVE MANUKA HONEY ORGANISTATION  ( AMHA)  gedaan.
Het duurde tot 2008, tot een professor aan de Universiteit van Dresden in Duitsland ( professor Thomas Henle ) dat de werkzame stof in Manuka honing de stof METHYLGLYOXAL was. Door deze ontdekking kwam een nieuw graduatiesysteem tot stand, genaamd MGO.. De nectar bevat dihydroxyaceton ( DHA ) wat door bijen wordt omgezet in MGO.  Omdat het AMHA echter van mening bleef, dat er andere stoffen in de Manuka honing aanwezig ook zeer werkzaam zijn, blijven de twee gradatiesystemen ( UMF + MGO ) op de producten van kracht. In gewone honing kunnen we in verhoudingen zo’n 20-50 mg / kg MGO terugvinden. In Manuka honing liggen de verhoudingen op zo’n 800 mg / kg. Dit is de voornaamste reden, waarom Manuka honing zo duur is.

UMF + MGO

De reden waarom ik zo uitgebreid vertel over deze gradatie-systemen, is dat er ontzettend veel gesjoemel plaatsvindt rondom Manuka honing, en deze gradatie vermeldingen op de potten en flessen ontzettend belangrijk zijn. Wordt dit nergens op een pot / fles vermeld, dan is de werking te minimaal om vernoemd te worden en kun je net zo goed gewone honing kopen. UMF + MGO worden in waarden vermeld. Hoe hoger de waarde, hoe sterker de helende en medicinale eigenschappen. Ik geef hieronder een klein schema:

UMF WAARDE :                                 MGO WAARDE:                      WERKING:

10+                                                        100                                                   LICHTE WERKING  
15+.                                                       250                                                   STERKE WERKING
20+                                                       400                                                  KRACHTIGE WERKING
25+                                                        550                                                   ZEER KRACHTIGE WERKING
Naast deze gradatie-aanduidingen kun je op sommige potten / flessen andere aanduidingen vinden:   TA en NPA. Ook komen aanduidingen als ACTIVE, TAA en TPA voor.  Deze aanduidingen hebben betrekking tot de totale activiteit ( TA) De TA wordt berekend op basis van zowel de peroxide als de non-peroxide-activiteit ( NPA) Honing kent heel veel samenstellingen waardoor de mate van de aanwezigheid van antibacteriële stoffen sterk kunnen verschillen. Dir komt door de aanwezigheid van een enzym dat waterstofperoxide produceert. Kort door de bocht wordt dit enzym door de bijen in de nectar aangebracht. Helaas kan ons lichaam er verder niet zoveel mee omdat het merendeel van deze anti-bacteriele peroxide-activiteit door onze eigen enzymen in ons lichaam wordt vernietigd. Met Manuka honing ligt dat ietsje anders. De door de bijen meegebrachte Manuka nectar ( uit de Manuka pollen ) TA  wordt niet door ons lichaam afgebroken, waardoor deze anti bacteriële werkingen dus volledig aanwezig blijven. Door diverse oorzaken kan het MGO ( de anti-bacteriele werkingskracht ) van Manuka honing zeer uiteenlopen, wat het gesjoemel verklaart. Wat korte uitleg van de aanduidingen die meest voorkomen:
TA:
De TOTALE ACTIVITEIT.wordt berekend op basis van zowel de peroxide als de non-peroxide activiteit. Op potten kan het samen met de waarde worden vermeld, bijvoorbeeld TA15+ .
NPA:
Bij de NON PEROXIDE ACTIVITEIT wordt uitsluitende de NPA berekend om aan te duiden hoe krachtig de enzymen in de Manuka-honing zijn . Omdat de peroxide-activiteit bij het NPA systeem buiten beschouwing wordt gelaten heeft een Manuka-honing die is aangeduid met het NPA systeem altijd een krachtiger anti-bacteriele werking dan een Manuka honing die wordt aangeduid met de ACTIVE, TA, TAA, TPA  en NPA methoden. Omdat deze laatste aanduidingen geen enkele toezicht hebben op het daadwerkelijke gebruik, zijn deze aanduidingen geen directe kwaliteitsgarantie.

WAT ZEGT DE WETENSCHAP OVER MANUKA HONING?

Goed.
Manuka honing lijkt dus echt wel wat in huis te hebben, met name anti-bacteriele werkingen wat voor de mens erg interessant kan zijn. Er is over de jaren erg veel onderzoek gedaan. Uit de vele overzichten blijkt dat Manuka honing inderdaad zeer mooie gezonde eigenschappen bezit voor ons. Met name de anti- bacteriële eigenschappen zijn bijzonder te noemen bij de actieve Manuka honing.

VEEL NEP

In 2016 deed de Nederlandse Consumentenbond een steekproef met Manuka honing. Van de acht monsters bleek dat één monster helemaal geen Manuka honing is, en tenminste twee minsters een lager MGO gehalte bewaren dan werd geclaimd. Dit betrof grotere, bekende honing-leveranciers als DE TRAAY.    Er wordt dus erg veel gesjoemeld. Apart van een waarde aanduiding en cijfer moeten we ook goed opletten of we ons geen nep-honing in onze handen laten duwen.
De meeste honingsoorten bevatten nuttige voedingsstoffen als vitaminen, mineralen. Deze spelen een belangrijke rol in o.a het herstellen van de lichaamscellen en het helende effect bij wonden. Zoals je eerder kon lezen zijn de helende, en medicinale effecten van echte actieve Manuka honing vele malen krachtiger waardoor deze soort veel unieker is. Eerder schreef ik, dat de bloemen van de Manuka struik maar zo’n zes weken in bloei staan. De actieve ( en zeer kostbare) Manuka honing wordt geproduceerd door bijen die alleen aan deze bloemen worden blootgesteld om hun stuifmeel te halen, dus zonder het uit andere bloemen te kunnen halen. Deze speciale gebieden komen alleen voor in Nieuw Zeeland en Australië. Anders gezegd hebben de bijen zes weken de tijd om stuifmeel te verzamelen. Dit maakt echte, actieve Manuka honing uiteindelijk een ZEER KOSTBAAR grapje. Je kunt het een beetje vergelijken met saffraan. Daarin wordt ook erg veel gesjoemeld omdat echte saffraan zeer kostbaar is. Er zijn heel veel potten Manuka honing in de omloop, terwijl je zojuist kon lezen, dat de oogst van echte actieve Manuka zeer schaars is.  Globaal bekeken zijn er twee soorten Manuka honing:
DE NORMALE VARIANT:
Dit is Manuka honing die wel door bijen op de manukastruiken zijn verzameld, maar er geen uitzonderlijke anti-bacteriele werking is vastgesteld. Het is te vergelijken met gewone honingsoorten. Het heeft dankzij de waterstof-peroxide die wordt gevormd door o.a het enzym GLUCOSE OXIDASE wel enigszins een anti-bacteriele werking heeft, maar dit bij blootstelling aan warmte en licht wordt vernietigd en dus niet stabiel is.
DE ACTIEVE PURE MANUKA VARIANT:
Dit is “ the real stuff” wat ook bijvoorbeeld in de medische wereld wordt toegepast. ( zowel inwendig als uitwendig) Het heeft een zeer hoog gehalte aan niet peroxide-antibacteriële eigenschappen ( UMF ) Deze zijn tot tegenstelling bij gewone honing wel stabiel.
Om het de consument nog lastiger te maken, zitten er tussen de normale varianten en de actieve heel veel soorten. Daar zit dan ook vaak het gesjoemel. Het is erg belangrijk bij aankoop van echte, actieve Manuka honing te letten op:
* …dat de potten in Nieuw Zeeland zijn geproduceerd en verpakt. Nep-soorten worden meestal in Europese fabrieken verder geproduceerd. 
* …dat de vermelding van de MGO  en / of het UMF 10+ en hoger is. Alles onder de 10 is niet stabiel. En hoe lager, hoe minder krachtig.
* …dat er tenminste een vermelding is gedaan op de verpakking van de MGO  en / of UMF waarde. Vind je deze nergens, dan is het absoluut GEEN actieve Manuka honing
* …dat de Manuka honing biologisch is gecertificeerd
* …een vermelding van een AMHA licentienummer van de producent. Deze kun je bij het AMHA opvragen. 

ZEGT DE PRIJS WAT OVER DE ECHTHEID?

Om meteen de vraag te beantwoorden: NEE. Net als met saffraan en kokosolie kunnen prijzen zelf worden bepaald. Het is daarom onpeilbaar, of een hoge kostprijs garantie geeft op echtheid / puurheid. En kun je voor nep-honing het volle pond betalen.

HOE GEBRUIK JE ACTIEVE MANUKA HONING?

Het is wetenschappelijk bewezen, dat actieve Manuka honing bijzondere effecten heeft op onze gezondheid. Met name de opmerkelijke anti-bacteriële werking gooit hoge ogen. Waar wordt het voornamelijk voor gebruikt? Ik zet de meest bekende op een rij:
ANTIVIRAAL:
Denk aan neus / keel verkoudheid, ontstekingen , tandvleesontstekingen, enzovoort
ALS WONDVERZORGING:
Denk aan brand en snijwonden, bacterieel geïnfecteerde wonden, huidzweren, acné, en eczeem
HUIDUITSLAG
Denk aan uitslag door diverse irritaties via synthetische / chemische stoffen
MAAGPROBLEMEN:
Denk aan maagzuur-oprispingen, zure reflux enzovoort.
VERHOGEN VAN DE WEERSTAND:
Denk aan vermoeidheid, snelle vatbaarheid voor rondvliegende virussen
VERSTIJFDE GEWRICHTEN:
Denk aan kraakbeen-aanmaak, vermindering van chronische ontstekingen
Er zijn een aantal aandachtspunten om de actieve Manuka honing te gebruiken. Daar gaat het vaak ook mis, ook met gewone rauwe honing wat direct van de imker komt. De honing wordt erg veel toegepast ter vervanging voor suiker. Het wordt bijvoorbeeld door hete thee of koffie geroerd, of er wordt mee gebakken. Dit breekt alle nuttige enzymen af. Verwarm / verhit honing dan ook nooit. Tenminste, als je echte honing hebt. De meeste honingsoorten die we in de winkels kunnen kopen zijn reeds verhit waardoor deze de enzymen sowieso al niet meer bevatten. Betreft de actieve Manuka honing geldt hetzelfde. Wil je de Manuka honing graag inwendig gebruiken? Gebruik het dan “ rauw” . Wil je het graag door je thee of koffie roeren? Voeg de honing pas toe als de hete drank goed is afgekoeld.
Ook is het belangrijk m te weten, dat je consumptie Manuka honing niet zomaar op een ( open) wondje kan smeren. Voor echte wondbehandeling heb je de echte actieve medicinale Manuka honing nodig. Hier worden de aanwezige sporen in de honing eerst vernietigd, wat belangrijk is om infecties te kunnen voorkomen.

WELKE?

Alles leuk en aardig, maar WELKE dan? Om bij dit artikel een goed voorbeeld te kunnen geven, ben ik gaan zoeken naar een echte actieve Manuka honing. Ik kwam all snel terecht in een oerwoud aan producten die elkaar overschreeuwen. Ik vond uiteindelijk een mooie, vrij “ dicht bij huis” namelijk de variant van mijn favoriete merk ROYAL GREEN. Roy Jongens vond het de hoogte tijd worden voor een echte variant en lanceerde onlangs een Manuka honing . Ik heb gevraagd of ik een potje mocht testen, wat geen enkel probleem was. Ik kreeg de pot thuisgestuurd . Alhoewel ik geen honing-gebruiker ben, heb ik deze Manuka honing grondig getest.

MANUKA HONING VAN ROYAL GREEN

Royal Green is de eerste, die een Manuka honing van Nederlandse bodem produceert. Vrijwel alle actieve Manuka honing wordt uit het buitenland gehaald. De honing is afkomstig uit Nieuw Zeeland, waar het ook direct in potten wordt afgevuld. Het wordt dus niet in een Europese fabriek verder verwerkt. Royal green is de eerste leverancier in Nederland die deze Manuka honing biologisch gecertificeerd produceert. En de MGO waarde is behoorlijk hoog: met een MGO waarde van 280 in totaal is de score erg hoog te noemen. Deze Manuka honing valt dan ook in de categorie sterke tot krachtige werking.
De honing is afkomstig van de ongerepte en afgelegen gebieden in Nieuw Zeeland. Het is 100% gegarandeerd puur ( en wordt dus niet vermengd met andere honing ) Iedere oogst wordt straf gemeten op het MGO gehalte. Deze ligt gemiddeld tussen de 200-300 MGO. De honing is afkomstig van één imker, dus niet van diverse, waardoor de honing ook een soort cocktail kan worden . De honing is “ solo” en 100%. rauw.  De honing wordt niet machinaal geproduceerd, waardoor er ook nooit een te hoge druk kan ontstaan tijdens de filtering.  Uiteraard staat Royal Green garant voor 100% bijen en imker vriendelijkheid. Imkers worden niet uitgemolken, en de bijen hebben een zeer fijn bestaan.
Royal Green is een fabrikant die geen geheimen heeft, wat het voor mij juist zo prettig merk maakt. Alles is 100% traceerbaar, en achtergrondinformatie is op te vragen, zoals certificering. Deze actieve Manuka honing is dan ook volledig traceerbaar.
Omdat het gaat om de “ echte” actieve Manuka honing, is de pot niet goedkoop.250 gram kost € 44,95. Op de pot kun je de waarde aan MGO netjes aflezen. Ook is de biologische afkomst op de pot vermeld.
De honing heeft een vrij harde, licht smeuïge structuur. De geur is licht zoet. De substantie valt een beetje te vergelijken met karamel. De kleur vind ik ronduit PRACHTIG. Mooi licht bruin, neigend naar de karamel-kleur. Als je met een honing lepel de honing wat door roert, wordt de honing heerlijk smeuïg en stroperig.
Ik vind de smaak SUBLIEM. Gewone honing vind ik vaak te zoet. Manuka honing bevat algemeen gezien iets minder suikers, waardoor de honing niet zo mierzoet is. Dit is echt honing waar zelfs ik warm voor loop. Ik heb de honing rauw ( een theelepeltje ) door mijn kwark geroerd. Verrukkelijk. Dit potje komt dus wel op 😁
Als je mij persoonlijk vraagt “ welke is goed” kan ik 100% achter deze variant van Royal Green staan. Het heeft alle belangrijke eisen van een echte, actieve Manuka honing,. Wellicht dat ik, bij voldoende animo, er ooit nog eens een “ actieve Manuka honing-test” tegenaan gooi, maar vooralsnog ben ik zeer te spreken over deze variant van Royal Green.

18 Reacties op “Waarom het ene potje Manuka honing het ander niet is…..waar moet je op letten?

 1. Dag Monique
  De Manuka Doktor honing van de tuinen, heb je die ook bekeken? Is deze betrouwbaar?
  Bedankt voor je antwoord 😉

 2. Monique,

  Is een koffielepel per dag een goeie dosis of zie jij het anders?

 3. Waarschuwing! Nergens zie ik vermeld staan dat je zeer allergisch kunt zijn voor Manuka honing! Mijn man heeft 3 dagen dikke lippen tong en keel gehad door het eten van een keelsnoepje met manuka honing!

  • Hi Gerry,
   Vermoedelijk is jouw man allergisch voor bijenproducten. Geen honing oid meer gebruiken/eten dus.

  • helemaal joh, ik heb net een villa gekocht van de opbrengst. #vooroordeel #watdoejehier. #checkjegeschreeuwvoordatjeietsplaatst

 4. Alleen Royal Green aanbevelen vind ik wel erg subjectief, terwijl er tientallen merken op de markt zijn. Veel nuttige info op deze site hoor, alle lof hiervoor, maar een iets genuanceerdere review zou wel op zn plaats zijn hier…

 5. Heel nuttig deze uitleg, maar idd wel heel eenzijdig door maar 1 merk te bekijken. Ivm een kind met ziekte van Crohn mij hier ook in verdiept en er zijn echt nog een aantal merken die je hier kunt kopen en die direct uit het land zelf komen, dus niet meer hier verder gebotteld oid. En daar is de MGO waarde ook nog hoger. Je betaald er wel echt veel geld voor, dat wel.

 6. Manuka Health en Manuka doctor zijn goed. En vaak voor een redelijke prijs te vinden. Holland Barrett hebben een donker verleden wat deze honing betreft.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *