De kleurstof SULFIET AMMONIAK KARAMEL…..waarom wordt het nog steeds niet verbannen ?

We houden er enorm van ; karamel. Ook wel gebrande suiker. We komen de karamel smaak dan ook enorm vaak tegen in veel dagelijkse producten. Karamel koffie, karamel snoepjes, Salted-karamel, karamel zuivel…..het kan allemaal tegenwoordig met een karamel smaakje.
Als je in de veronderstelling bent, dat de industrie iedere dag in een grote pan met suiker en water staat te roeren om karamel te maken zoals wij dat thuis doen, dan heb je het mis. De karamel die we in de vele levensmiddelen tegenkomen hebben dan ook eigenlijk helemaal niets met karamel te maken. Het zijn kleurstoffen die zodanig chemisch worden bewerkt, dat er een zeer herkenbare karamelsmaak overblijft, inclusief geur en kleur. “ met romige karamel ‘ op een ijs-verpakking zegt dus eigenlijk “ met een kleurstof “
Over specifiek die karamel kleurstoffen is afgelopen jaren veel te doen geweest. Er hangen veel omstreden verhalen aan, waardoor je je serieus af kunt vragen, waarom we het nog gewoon in zoveel voedingsmiddelen in de supermarkt tegenkomen. Een uiteenzetting.

SULFIET AMMONIAK KARAMEL ( E150d)

Echte karamel wordt gemaakt van suiker wat wordt gesmolten in water. In de industrie wordt er iets heel anders gebruikt : sulfiet-ammoniak karamel. Sulfiet-ammoniak karamel is een vrij complex mengsel van bruine kleurstoffen die worden gevormd door het droog verhitten van suiker. Dit gebeurt in de aanwezigheid van ammonia en sulfiet. Hierdoor verkrijgt de kleurstof zijn kenmerkende warme kleur en karamel-smaak en geur.
Tijdens het verhittingsproces worden nieuwe neomorfe stoffen aangemaakt die in grote dosissen schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. De kleurstof valt in vier verschillende groepen die zijn genummerd als ;
E150a
– E150b
– E150C
– e150d
Al deze kleurstoffen bevatten verschillende stoffen als :
– THI ( 2-acetyl-4-(1,2,3,4-tetrahydroxybutyl) imidazole )
Deze THI is een immunosuppressivum, een stof die immunitaire reacties van het organisme belemmert in zijn werking.
– 5-HMF ( hydroxymethylfurfural )
Een stof met een zeer hoog toxologisch vermogen
– 2-MEI EN 4-MEI ( 2+ 4 methylimidazole )
Chemische producten die door het IARC ( international instituut voor kankeronderzoek ) is geclassificeerd in de groep “ 2B” wat staat voor “ mogelijk kankerverwekkende stoffen voor de mens ‘
Deze kleurstoffen, met name de kleurstof E150 d komen we ontzettend vaak tegen in levensmiddelen die we dagelijks gebruiken als brood, frisdrank, zuivel, maar ook in koek, snoep, gebak, snacks en zoutjes. Alles wat een karamel-smaakje heeft, daar zit wel zo’n beetje iets van deze kleurstof in. Omdat het zo vaak wordt toegepast, kunnen we zeer gemakkelijk risico lopen om teveel binnen te krijgen en daar maken heel veel wetenschappers en instanties wereldwijd zich al jaren zorgen over. En vragen zich af waarom er niets wordt herzien, nu het gebruik in levensmiddelen, en daarbij opgeteld het consumptie-gedrag van de consument explosief is gestegen. Ik deed onlangs een random-rondje-supermarkt en ik pakte gewoon al zo’n zeven producten, waarin ik deze SAK ( afgekort ) aantrof. Van de high proteïne puddinkjes van de AH tot ontbijtkoek. Ik begon mij toen ook pas echt een beetje zorgen te maken.
Er zijn een flinke reeks aan klachten bekend. Het feit dat deze E150 d kleurstof een ADH heeft van 200 mg / per kg lichaamsgewicht zegt denk ik al genoeg. Er zijn o.a darmklachten gemeld bij een teveel aan inname aan deze kleurstof. De kleurstof betreft een karamel met toevoeging van sulfieten en ammoniak. Er is nog altijd veel reuring rondom deze kleurstof, omdat er studies bekend zijn waaruit blijkt dat deze kleurstof bij een teveel mogelijk kankerverwekkend kan zijn.Nog steeds zijn deze studies noch onderstreept, noch ontkend. Wel wordt steeds meer bekend dat het klachten kan geven, als veel darm gerelateerde klachten. Wat mij betreft een goedje om te mijden. Ook hier zit het “ verraderlijke “ vooral in de vloeibaarheid van dranken. We hebben vaak geen clou van de HOEVEELHEDEN die we naar binnen werken.

DE ADVIEZEN

Natuurlijk worden ook karamel kleurstoffen, net als andere kleurstoffen, beoordeeld door o.a de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid, het EFSA, waar wij onder vallen. Zij stellen anno 2023 alleen, dat het “ raadzaam” is om de concentraties van neomorfe stoffen zo laag mogelijk te houden. Dit statement wordt gezet omdat zij over te weinig gegevens beschikken wat betreft de daadwerkelijke concentraties van neomorfe stoffen in het eind-product. De concentraties worden alleen gecontroleerd tijdens een productieproces, en niet in het eind-product, dus wat wij uiteindelijk kopen en consumeren. Daar is al jaren felle kritiek over.
In 2016 maakte Federale overheid voor volksgezondheid, en voedselveiligheid in België een studie van een schatting van inname van deze kleurstoffen ( KLIK HIER ) en ook is het al jaren onrustig in de wetenschap rondom de specifieke kleurstof E150 d
Ook het IACR heeft zich er tegenaan bemoeid en zette de kleurstof E150d onder de 249 stoffen die kanker kunnen veroorzaken bij de mens. De algemene aanvaardbare dagelijkse inname ( waarde in mg per kilogram lichaamsgewicht per dag ) ligt op 300 mg, wat neerkomt op 0,3 gram per dag per kilogram lichaamsgewicht. Echter:…vele steekproeven toonden dat tal van producten met deze kleurstof tot wel 5 gram per kilogram bevatte, en significant detail ; dit waren voornamelijk producten die waren gericht op kinderen / kinder-consumptie. Er werd een parlementaire vraag over gesteld aan het EFSA ( KLIK HIER )
In Februari 2011 toetste het EFSA onder meer de mogelijke overschrijdingen van de meest recentelijke vastgestelde aanvaardbare groep dagelijkse inname ( groep ADI ) van de 300 mg / kg voor de karamelklassen A,C en D. Het EFSA trok toen de conclusie, dat de SCHATTINGEN van de blootstellingen aan de onzuiverheid 4- methyllimidazoiol ( de 4-MEI ) als gevolg van consumpties als voedseladditief geen veiligheid risico’s vormden. Wel werd het advies uitgegeven, om de hoeveelheden bijstoffen te verlagen tot het laagste niveau wat technologisch mogelijk is om de kans op een eventueel kankergevaar te verlagen. Ook het WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR DE VOLKSGEZONDHEID bevestigde in 2014 de mogelijke gezondheidsgevaren van deze kleurstof.
Het is inmiddels 2023 en er lijkt verder niets te zijn veranderd. En lijkt de kleurstof alleen maar vaker voor te komen, zeker nu we golven en trend zien van o.a SALTED CARAMEL producten. Zorgwekkend ?

LANGERE TERMIJN

Ik vind van wel. Eerder schreef ik al over de over-consumptie, en dat baart mij de grootste zorgen, niet alleen op gebied van ( omstreden) kleurstoffen, maar ook de vele andere goedgekeurde hulpstoffen, zoals kunstmatige zoetstoffen, conserveermiddelen en smaak en geurstoffen. Omdat het in zo verschrikkelijk veel levensmiddelen voorkomt, en wij daar dagelijks veel van consumeren, kan een opstapeling eigenlijk niet uitblijven. En wat doet dit in ons lichaam op langere termijn ? Als we naar de afgelopen 10-15 jaar kijken, niet veel goeds. We zijn dikker geworden, er zijn meer gevallen van welvaart-ziekten als diabetes, hart en vaatziekten, maar ook lever-aandoeningen die voorheen in regel werden veroorzaakt door alcoholmisbruik.
Ik wilde daarom dit artikel schrijven, om te verduidelijken WAT zo’n kleurstof nu inhoudt, hoe daarmee wordt omgesprongen in de industrie en hoe elkaar de handen boven het hoofd wordt gehouden omwille van geld. Want waarom worden al die omstreden, vage en betwistende hulpstoffen gewoonweg niet aan banden gelegd ? Waarom komt het juist alleen maar meer en meer voor in ons voedsel ? Als we onszelf deze vragen eens gaan stellen, zullen er ook schellen van ogen gaan vallen.
Want …..
Stel, dat wereldwijd alle kunstmatige zoetstoffen moeten worden verbannen…..of de SAK , alle andere kleur / geur / smaakstoffen…..van cola blijft er dan zo’n beetje niets over, cola drijft naast de suiker op SAK. En what about alle koek, snoep, zuivel, wat blijft daarvan over als alle SAK en kunstmatige zoetstoffen eruit moeten ? Wat blijft er bijvoorbeeld dan nog over van ontbijtkoek ? De industrie peinst er niet over een zal dit dan ook nooit toelaten. En blijven we in de blinde vlek van de industrie zitten. Met welke gevolgen ?
Sommige landen verbieden energiedrankjes. Waarom gebeurt dat niet wereldwijd ? Omdat de industrie machtiger is dan al die landen bij elkaar. En er niet aan moet denken om zo’n winstgevend product als energiedrankjes te verbannen. Pas als de druk hoger komt vanuit de consument, kan de industrie het wat benauwder gaan krijgen. Iets wat bijvoorbeeld gebeurde met de kunstmatige zoetstof aspartaam. Deze kwam zo onder vuur te liggen dat de gehele industrie ervan in de war raakte en op de dag van vandaag aspartaam als melkkoe én zorgenkind beschouwt. Het wordt gemeden, dan weer teruggebracht, om opnieuw te worden verbannen uit bijvoorbeeld PEPSI cola. Een duidelijk beeld van de worsteling van de industrie met deze kunstmatige zoetstof, die zij graag gebruiken, omdat het erg veel geld oplevert.  Net als het EFSA de SEK nog gewoon toelaat, maar wel adviseert de bijstoffen waar zoveel over te doen is, tot een laag niveau te brengen. Daar is net zoiets als een chemokuur. Geef een beetje, dat is dan “ niet slecht “. Wat natuurlijk nergens over gaat.
Wat nu ?
Ik pleit al jaren om alles zelf te maken, maar ook te kiezen voor ECHT voedsel. Zeker afgelopen twee jaar is het imitatie voer dramatisch toegenomen in de supermarkt, iets wat de industrie goud geld oplevert. Imitatie voer is wat het zegt. Voer ( ik noem het geen voedsel ) wat kunstmatig is nagemaakt. En helemaal niets te maken heeft met echt voedend voedsel, zoals verse intacte groente en fruit, granen, zuivel, eieren enzovoort.
De industrie verlekkert alles, door van alles wat we ons maar kunnen wensen, na te maken, zodat we zonder schuld, met een goed, en groen gevoel kunnen schransen en schransen en schransen, vreten, vreten en vreten. De hele dag door, dat ziet de industrie het liefst. Alles is 100% natuurlijk, veganistisch, biologisch, milieuvriendelijk, zonder dit / dat en zus en zo. Wat er dan allemaal WEL in zit ? Dat lijkt ons geen reet te interesseren. Want het is er, het is lekker en we voelen ons er goed door. We doden geen dieren, we drinken de melk van kalfjes niet op, we eten geen ongeboren kuikentjes op, we sparen het milieu, en hey, we zijn ook 100% natuurlijk bezig.
De industrie smult van onze trends, hypes en het beïnvloeden van elkaar. Wij wensen, de industrie draait. En zo zijn we verder en verder weg gedreven van ECHT voedsel, omdat de industrie dat niets oplevert. We herkennen echte pure smaken niet meer, onze smaak papillen zijn behangen met een laag kunstmatige papillen die alleen nog maar nep smaken herkennen. Eet eens zo’n bananen schuimpje en daarna een gewone echte banaan. Je begrijpt dan wat ik hier bedoel.
Is de gehele bio industrie bijvoorbeeld dan niet verknipt ? Jaa, natuurlijk. Want ook DAAR zit een hele verknipte industrie achter. En is het ook niet normaal, hoe er met dieren wordt omgesprongen voor onze consumpties. Maar imitatie voer is NIET DE OPLOSSING. Sterker nog :….we werken het daarmee alleen nog maar meer in de hand. Onlangs kwam nog in het nieuws dat we in Nederland minder melk zijn gaan drinken, maar…wel meer kaas zijn gaan eten. Het verschuift zich steeds, omdat we er eigenlijk NIETS voor willen opgeven aan gemak en genot. “ ik laat dit staan, maar van mijn kaas blijven ze af! “ is veel gehoord. Of als iets zwaar onder vuur komt te liggen, zoiets als zuivel, dan wordt er altijd gecompenseerd. Want we willen niets missen, weel goed doen, goed zijn voor mens, dier en milieu, maar ook weer niets willen inleveren.
Als we DIT nu eens zouden aanpakken. Dus geen alternatief meer zoeken, geen vervanging, maar gewoon WEIGEREN iets te consumeren waarvan we weten dat dit niet goed is voor ons, mens, dier en milieu. En ons niets meer wijs laten maken door de industrie dat een imitatie-alternatief bijvoorbeeld beter is. Wat 9/10 keren is dat helemaal niet het geval. Want denk jij, dat kokosnoten zonder mensen en apen arbeid in jouw kokosyoghurt terechtkomt ? Zonder verschepingen naar Europa ? Denk jij dat jouw pak cashewnoten melk geen liters water kost ? En de verpakkingen waar jouw vegan burger in is verpakt het milieu niet schaadt ? Het is echt allemaal niet zo zwart / wit als de industrie het ons voorschotelt, want ook imitatie voer is een industrie op zichzelf.
Als je liever geen zuivel , vlees, eieren, granen, suiker, brood consumeert, consumeer het dan gewoon NIET. Punt erachter. Zoek niet naar alternatieven en al helemaal niet om aan je missende voedingsstoffen te komen. Dat haal je meer dan prima uit ECHT voedsel. Mijd kant en klaar, want dat is nooit gezond. Wil je serieus voeding mijden, maak er dan echt een project van, en laat je oren en ogen nooit hangen naar alles wat je hoort en leest op sociale media, waar de industrie ook de grootste vinger in de pap roert. Kijk niet naar anderen, kijk naar JEZELF, jouw moralen , jouw insteek, jouw filosofie. En vooral naar wat jouw lichaam nodig heeft.
Verdiep je erin, want dat is jouw goede gezondheid meer dan waard.
Tot slot, ja, ook ik ga met de wetenschappers mee om de kleurstof SEK te mijden. En dat betekent ; ETIKETTEN ( INGREDIËNTEN ) LEZEN. Neem daar de tijd voor, steek daar tijd en energie in. Dat is belangrijker dan even door sociale media heen scrollen en je hoofd op hol brengen van wat je daar allemaal leest. Zoek betrouwbare bronnen die jou verder kunnen helpen. Wees verzekerd van hun professionaliteit en betrouwbaarheid. Pas DAN kun je voor jezelf een fijn en goed en uitgebalanceerd eetpatroon samenstellen die je ZELF  creëert en niet de industrie.

3 Reacties op “De kleurstof SULFIET AMMONIAK KARAMEL…..waarom wordt het nog steeds niet verbannen ?

  1. Ja..je wil het wel erin rammen hé, ik begrijp dat..man man wat wordt er een bagger!! gegeten. Ga zo door Monique ik leer zoveel van jou..

  2. Goed aangekaart, ik lees sinds 1996 etiketten, mijn dochter idem dito doormiddel van mijn onderzoeken, want het is niet alleen etiketten lezen, je bent zo dagen bezig een stof zoals aspartaam duidelijk in beeld te krijgen bijvoorbeeld. Ik ben fan van jouw!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *