Hoe schadelijk en zinvol zijn luchtverfrissers? Plus recepten om zelf 100% natuurlijke luchtverfrissers te maken!

Laten we eerlijk zijn: we houden niet van vieze luchtjes. Hoe iemand een onaangename geur ervaart is sterk persoonlijk, maar algemeen gezien willen we graag dat we lekker ruiken en dat onze omgeving ook lekker ruikt. Het is niet voor niets dat we elkaar onbewust “ besnuffelen” bij een eerste ontmoeting. Geuren hebben meer invloed op ons dan we wellicht beseffen. Ik ga het in dit artikel specifiek hebben over de vele lucht verfrissers die de markt wekelijks overspoelen. Van stokjes tot blokken, van elektrische geurverspreiders tot spuitbussen, we kunnen tegenwoordig heel wat meuk kopen om onze omgeving te laten ruiken naar bloemetjes en verse grassprietjes. Zelfs de geur van de zee of het bos kunnen we gewoon in een spuitbus in huis verspreiden. Ze lijken zo onschuldig. Maar wist je dat vrijwel ALLE luchtverfrissers én schadelijk zijn voor het milieu, én voor onze gezondheid? En wist jij, dat ze vooral vreselijk zinloos zijn?

WAT ZIJN LUCHT VERFRISSERS?

Ik durf te beweren, dat ieder huishouden in Nederland op zijn minst eens een lucht verfrisser heeft aangeschaft. Het toont hoe populair ze zijn en er niet wordt gekeken naar de gevolgen van al die stoffen waarmee we ons omringen. Vrijwel alle luchtverfrissers bestaan uit een derde aan oplosmiddelen, dit zijn vluchtige, organische stoffen ( VOS )  We vinden deze stoffen bijvoorbeeld ook in heel veel schoonmaakmiddelen, en in kaarsen/ waxinelichtjes / geurstokjes . KLIK HIER om alle achtergrond info te lezen over de VOS in kaarsen.
VOS zijn snel verdampende koolstofatomen. Ze worden vrijwel altijd synthetisch aangemaakt op basis van aardolie-( rest) producten. Het wordt veel toegepast in de industrie. Zo wordt er o.a oplosmiddel van gemaakt voor verf, lijm en schoonmaakmiddelen, maar ook drijfgas voor spuitbussen. Het komt veelvuldig voor in luchtverfrissers, bouwmaterialen, mottenballen en sigarettenrook. Ook bestaan brandstoffen als diesel en benzine voor het grootste deel uit VOS. Afhankelijk van de chemische structuur is de werking en de schadelijkheid van VOS erg uiteenlopend Er zijn vele types. Ik noem er een paar :
– NIET GECHLOREERD / NIET AROMATISCH
Formaldehyde
Alkanen
Alkenen
Alkynen
Aceton ( nagelremover )
Methanol
Ethanol
Dimethhylether
Pineen
Deze chemische stoffen vinden we in lijm, hars, isolatieschuim, verf, boenwas, terpentine enz en wordt toegepast in drijfgas, als geurstof en nagellakremover.
AROMATISCH / GECHLOREERD
Monochloorbenzeen
Paradicchloorbenzeen
Deze chemische stoffen vinden we o.a in mottenballen en andere bestrijdingsmiddelen, wat insecten verjaagt.

VOS IN JOUW LEEFOMGEVING

VOS zijn dus stoffen die we het beste kunnen mijden. Helaas valt dat tegenwoordig niet mee. Het is vluchtig en daarom ook overal. In de buitenlucht zijn de VOS-gehalten in principe vrij laag, maar het is sterk afhankelijk waar je je bevindt. Sta of loop je bijvoorbeeld door een drukke straat waar veel verkeer door raast, is de VOS hoeveelheid een stuk hoger. De stikstof-oxides in de buitenlucht reageren sterk met de VOS ( we vinden dit bijvoorbeeld ook in uitlaatgassen ) tot ozon, wat mogelijk luchtweg-klachten veroorzaakt bij de mens. Toch kun je wat betreft VOS aanraking beter buiten zijn dan binnen. Want juist binnenshuis lijken we onszelf onbewust teveel bloot te stellen aan VOS.
In huis, in een gebouw, kantoor of school is de concentratie VOS vele malen hoger dan buiten. Dit komt, omdat we binnen heel veel dingen gebruiken, die de concentratie binnen enorm verhoogt. Denk aan het gebruik van vele huishoudelijke producten , uitwassingen uit bouwmaterialen en sigarettenrook. Vind jij de geur van net nieuwe meubels, of een nieuw tapijt ook zo aangenaam? Of een net nieuwe auto? Wel, deze geven een zeer hoge concentratie VOS. Het is daarom heel erg verstandig om de eerste maanden het huis / auto goed te ventileren. Heb je een luxe garage naast je woning? Ook dat levert een mega hoge extra VOS concentratie op in je woning, omdat de vluchtige stoffen uit brandstof en uitlaatgassen zeer snel en makkelijk je woning binnen dringen. Kaarsen branden? Super gezellig en knus. Maar het verhoogt de VOS concentratie met grote sprongen tegelijk, omdat vrijwel alle kaarsen worden gemaakt van….juist, aardolie.
We weten ook stiekempjes, dat klussen in huis nu niet bepaald gezondheidsbevorderend is. De vele verfluchten, spuitbussen, stofdeeltjes die vrijkomen tijdens het schuren / zagen / boren…..het is een aanslag op je gezondheid, zeker als je vergeet ramen en deuren open te zetten. Daarnaast komt VOS in vrijwel alle bouwmaterialen voor, wat zorgt voor een lang aanwezige hogere concentratie, al zijn de stoffen vluchtig. Het kan soms jaren duren, eer de concentraties VOS afnemen.
Maar de grootste blootstelling lijkt te gaan om de dagelijkse dingen die we in en rondom ons huis gebruiken. Denk daarbij voornamelijk aan kaarsen, spuitbussen en dingen als lijm, parfums en….dus die vele luchtverfrissers.

WAT DOET DAT MET JE GEZONDHEID?

We krijgen de concentraties VOS binnen via inademing. Hoe schadelijk dit is, is sterk afhankelijk van een aantal factoren:
de HOEVEELHEDEN VOS die in het lichaam terechtkomen
– de duur van de blootstelling
– de aard van het product
Als we aan her verven zijn, of we lijmen iets, dan kan de korte blootstelling zeer heftig zijn. Je kunt dan in enkele seconden een zeer hoge concentratie binnen krijgen. Wellicht is het je wel eens overkomen, dat je duizelig werd of opeens misselijk werd, tijdens het lijmen van iets of iets verven. Zeker spuitbussen kunnen dit effect geven. We kunnen dan direct last krijgen van een duizeling, misselijkheid of een vervelende prikkel in de luchtwegen ( hoesten) maar indirect ook last van hoofdpijn, concentratiestoornissen, last van de luchtwegen, onderdrukking / prikkeling van het centrale zenuwstelsel. Deze klachten zijn meestal tijdelijk. Maar het toont, hoeveel impact VOS heeft op ons lichaam bij een directe inademing.
Beroepsmatig kan VOS ook enorm veel blijvende schade aanrichten. Zo kunnen beroepsschilders de zogenoemde schilderziekte oplopen ( OPS ) Dit is een gevolg van een herhaalde blootstelling aan hoge concentraties oplosmiddelen. De schade die hieruit voortkomt ( geheugenstoornissen, mentale problematiek ) zijn blijvend, het verdwijnt dus niet zodra men stopt met de continue vlootstellingen.
Er zijn maar weinig maatstaven voor VOS in het algemeen. Dit komt omdat de schadelijkheid sterk uiteen kan lopen naargelang het soort stof. Afzonderlijk zijn er meestal wel een aantal maatstaven vindbaar . Volgens het BINNEN-MILIEU-BESLUIT geldt, met een uitmiddelingstijd van 30 minuten een VOS TOTAAL van ≤ 200µg/m³ als richtwaarde
In huis zijn deze concentraties niet erg duidelijk.  Op korte termijn ervaar je meestal geen klachten en ruik je de VOS ook niet. Kaarsen branden ruik je bijvoorbeeld niet ( als ze geen geurstoffen bevatten ) maar onzichtbaar komen hier concentraties van VOS vrij. Je merkt het dus niet en je staat er niet bij stil, wat je wel doet bij bijvoorbeeld het openen van een blik verf.
Veel mensen hebben onverklaarbare lichamelijke klachten. Of krijgen opeens luchtweg-klachten, concentratie stoornissen, last van plotselinge moeheid en duizeligheid, zonder daarbij de precieze oorzaak te vinden. Dit zou dus wel eens kunnen liggen aan de verhoogde concentraties VOS in huis. Zo kun je na een verbouwing van je huis maanden later klachten krijgen, omdat de bouwmaterialen langdurig VOS verspreiden.
VOS zijn geen lieverdjes. Het wordt steeds duidelijker dat we er heel veel aan worden blootgesteld en er worden dan ook steeds meer maatregelen genomen om de VOS concentraties te verminderen. Dit lijkt echter onmogelijk omdat het overal is. Sommige VOS, zoals benzeen, kunnen op langere termijn mogelijk vormen van kanker ontwikkelen. Kinderen die langdurig aan VOS worden blootgesteld ( bijvoorbeeld als beide of één van de ouders rookt ) lopen 8 x zoveel meer kans, om astma te ontwikkelen. Maar ook schoonmaken met reguliere schoonmaakmiddelen kunnen op langere termijn veel gezondheidsklachten opleveren. Chloor is echt heel vervuilend. Ik ken veel mensen die zowat verslaafd zijn aan de chloor-lucht, en hun hele huis alleen met chloor poetsen. Dit kan op langere termijn veel hoge concentraties VOS opleveren.

HOE BEPERK JE BLOOTSTELLING?

Gelukkig kunnen we zelf veel doen om zoveel mogelijk blootstelling te voorkomen. Een aantal tips:
– VENTILEER!!!!!!
Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, maar VENTILEER JE WONING IEDERE DAG! Of het nu vriest of dooit, zet iedere dag een raam / deur open, of zet ramen op een kier. Nog beter: laat roosters boven de ramen plaatsen die je 24/7 open kunt zetten.
– LUCHT ALS JE GAAT DOUCHEN / KOKEN
Ga je koken? Zet dan ook een raam of deur open. Doe dit ook als je gaat douchen. Je zult je vast afvragen waarom dat nu nodig is, maar als je shampoo en zeep enz gebruikt, komt daaruit ook VOS concentraties vrij. Tenzij je 100% pure n natuurlijke producten gebruikt.
– BEWAAR GEEN PRODUCTEN OP BASIS VAN OPLOSMIDDELEN 
Haarlak, spuitbussen, geurvreters, kaarsen, reguliere schoonmaakmiddelen, maar ook lijm, verf (resten)  nagellak remover, reguliere parfums, alles wat oplosmiddelen bevat kun je het beste uit je huis houden.
– MIJD PRODUCTEN MET OPLOSMIDDELEN
Het is lastig, maar je kunt veel producten waarin grote concentraties aan VOS voorkomen goed mijden uit je huis en uit je nabije omgeving. In heel veel ingrediënten lijsten ( schoonmaakmiddelen, make up, verzorgingsproducten ) kun je aflezen of er synthetische oplosmiddelen zijn gebruikt. Producten als nagellak, nagellak removers, lippenstiften, bevatten oplosmiddelen. In Nederland verkrijgbare producten moeten voldoen aan de WARENWET. Dit houdt in dat fabrikanten moeten zorgen, dat alles 100% veilig is voor de consument. Afspraken over de VOS die mogen worden toegepast, zijn vastgelegd in het OPLOSMIDDELEN BESLUIT en de REACH Verordening ( 1907 / 2006 / EG per stof ) Sinds 2010 zijn er ook Europese VERF-richtlijnen van kracht ( 2004 / 42 / EG ) Op deze manier tracht de Europese regelgeving de gezondheid van mensen te beschermen, maar in de praktijk is het lastiger gedaan dan gezegd. Er is weinig controle, en er komen steeds meer producten vanuit het buitenland waar mogelijk andere wetten en regelgevingen gelden. Veel wordt aangegeven onder nummers. ( KLIK HIER ) Wil je 100% zekerheid, kies dan voor 100% pure, natuurlijke ingrediënten.
– MAAK SCHOON MET ECOLOGISCHE SCHOONMAAKMIDDELEN
Alhoewel ook in de wereld van ecologische schoonmaakmiddelen veel diversiteit is, kun je wel het beste voor deze alternatieven op reguliere schoonmaakmiddelen kiezen. Het scheelt bovendien enorm voor het milieu. KLIK HIER voor meer informatie.

DE ONZIN EN ZINLOOSHEID VAN LUCHTVERFRISSERS

Terug naar de luchtverfrissers. Want daar gaat dit artikel in basis over. Om te beginnen is het van groot belang, dat je weet, dat luchtverfrissers geen nare geuren VERWIJDEREN. Dat is de grootste misvatting, en waarop de fabrikanten op speculeren. Luchtverfrissers verwijderen geen geuren, ook niet als een fabrikant dit op zijn product toetert. Er zijn veel leuke kletspraatjes te vinden op vele flessen en spuitbussen, o.a dat de luchtdeeltjes die een nare geur veroorzaken, zich hechten aan waterdruppeltjes in het product. Maar vrijwel alle geurstoffen kunnen helemaal niet oplossen in water. Ze kunnen dus ook niet ( of heel kort) in spray-druppeltjes blijven hangen.
ALLE luchtverfrissers bevatten parfums / geurstoffen en oplosmiddelen. Het lijkt zo eenvoudig en effectief, even met een spuitbus in je toilet sprayen na een “ grote boodschap” om de vieze stank weg te nemen, maar je spuit absoluut GEEN SCHONE LUCHT in de lucht. Integendeel: je spuit oplosmiddelen zo de lucht in, en daar adem je hoe dan ook altijd wat van in.
Daarnaast gaan de meeste consumenten slordig en nonchalant om met het spuiten. Dit gaat met vele pompen tegelijk of langdurige verspreiding, waardoor er meteen hoge concentraties VOS vrijkomen. Je kunt dis ook van het sprayen met een spuitbus direct duizelig worden.
Als we het nuchter bekijken ( en dat doe ik altijd 😁 ) worden we mega voor de gek gehouden als het komt op al die spuitbussen. Want het haalt totaal geen luchtjes weg. Vieze kookluchtjes kun je dus ook niet even weg spuiten met een oceaan frisse luchtverfrisser. BYTHEWAY: ook al die grappige hippe geurtjes voor in je strijkijzer, kast, kleding, vaatwassers en stofzuigers vallen ook onder deze zinloze luchtverfrissers.
Met name de sprays, druk-flacons en elektrische luchtverfrissers zijn mega grote vervuilers en veroorzaken een gigantisch hoge concentratie VOS in huis. Het belast bovendien het milieu enorm, veroorzaken veel lucht VERVUILING in plaats van dat je de lucht denkt op te schonen. Pompjes en vernevelaars belasten ons en het milieu het minst. en vernevelaars die pure essentiële oliën verdampen zijn 100% onschadelijk. . Maar ook hier is het goed opletten wat voor stoffen er zijn gebruikt.
Als je verstandig omspringt met luchtverfrissers en deze met mate gebruikt, zullen ze niet direct schadelijk zijn, maar als je maar minder tot niet goed ventileert bij gebruik, kan dit gegeven al direct sneuvelen. Onthoud dat het gaat om vluchtige stoffen en de concentraties kunnen zeer snel, zeer hoog oplopen. Ik gaf het hierboven al aan als zeer belangrijke tip, maar VENTILEER als je luchtverfrissers, in weke vorm dan ook, gebruikt.

JA, MAAR IK WIL GRAAG EEN FIJNE GEUR IN HUIS!😟

Ik kan mij zo voorstellen dat er altijd ergens in huis wel een plek is waar een fijne geur gewenst is. Denk aan stinkende schoenen in een schoenkast, huisdier-luchtjes, vieze kookluchtjes, vieze lucht uit de stofzuiger……
Ik ken dit zelf ook. Zo kan mijn stofzuiger vreselijk stinken, en tja……ook ik zelf maak mij dagelijks schuldig aan stank in mijn toilet 😇 Ik eet nogal wat verse groente wat voor ehm…….behoorlijke hopen kan zorgen in de pot die soms niet bepaald naar bloemetjes kunnen ruiken.  Ik los dat op, met 100% natuurlijke hulp uit de natuur.
Wat is nu de aller-gezondste, beste luchtverfrisser? Dat is BUITENLUCHT. Alhoewel deze ook niet net zo zuiver is als bijvoorbeeld in de alpen, is het wel het meest gezonde en meest zuiverste wat we kunnen binnenlaten in ons huis. Stinkt je huis? Zet dan ramen en deuren een tijdje open. Zeker als het buiten lekker waait is het erg effectief om alles ( tegen elkaar, zet alles wel goed vast! ) open te zetten. In herfstperiodes komen deze zachte winderige periodes vaak voor, zet dan lekker je ramen en deuren open.
Ik heb over de jaren veel homemade , pure, luchtverfrissers bedacht. Daarin komen géén oplosmiddelen in voor, ook geen chemische / synthetische meuk. Ze zijn geweldig effectief, ik heb geen last van nare geurtjes in mijn huis. Er zijn gelukkig een aantal 100% pure alternatieven voor geurverfrissing op de markt. Deze zijn lief voor mens, dier en milieu en onschadelijk voor de gezondheid. Ik zal hieronder wat opties geven + wat zelf-maak-ideetjes.
Een heel goede natuurlijke en gezonde oplossing zijn de geurstokjes / sets van WE LOVE THE PLANET. Dit zijn stokjes, die je in een flesje met pure olie zet. De stokjes trekken de olie in en verspreiden dagenlang een constante lekkere geur. De stokjes zijn gemaakt van “ KAJUTE”.  Goedkoop worden deze geproduceerd en bewerkt met stofjes, en ook kunnen er wouden voor worden omgekapt. De betere alternatieven zijn bamboe ( 100% bio afbreekbaar, biologisch verbouwd ) en KAJUTE riet. Dit is gewassen en gedroogd riet ( SIDA RHOMBIFOLIA  LINN ) Dit wordt met de hand geplukt en groeien in het wild. Het ecosysteem wordt hierdoor niet aangetast.
Zoals je hier kunt lezen worden alleen 100% pure oliën gebruikt, kajuiten stokjes, en glazen materialen. Ook de verpakking is 100% milieuvriendelijk. Er zijn verschillende geuren verkrijgbaar.. De geur verspreidt zich werkelijk razendsnel! Ik heb het flesje in mijn toilet gezet, waar het nu heerlijk vertoeven is 😂😂 Wat een fijne geur! En het geeft me een zeer fijn gevoel om te weten dat ik geen schadelijke stoffen verspreid of in het milieu dump na gebruik. De set kost € 26.00, daar kun je zeker zes maanden mee door. Zodra de geur wat gaat afnemen kun je de takjes vernieuwen. De olie wordt dan opnieuw verspreid. Geen brandhaarden, geen fijnstof, geen vervelende stoffen en heel lief voor het milieu….ik hou ervan! Bovendien staat het ook nog eens super schattig!
Je kunt deze ( of een andere geur ) bestellen via DEZE BESTELLINK.
( SORRY…TIJDELIJK UITVERKOCHT! )
Nog zo’n topper is de ALEPPO OLIJFZEEP aan een touw. Alhoewel is eigenlijk is bedoeld om je mee te wassen, ontdekte ik, dat het zeer goed dient als lucht verfrissen in een kleine kamer. Ik heb hem opgehangen aan mijn foto-lamp, mijn werk-kamer geurt nu al maanden verrukkelijk. Soms vang je zomaar een zweem op als je er dichter langs loopt, echt geweldig lekker. De zeep is zuiver en plantaardig, en 100% puur. Ik vind het mijn eigen geniale uitvinding 😀 en ik heb het inmiddels al aan vele anderen aanbevolen die er ook razend enthousiast over zijn. Zo heeft mijn kennis W. Drie zepen gekocht om in haar schoenenkast te hangen, waar haar puberzonen hun stinkende sneakers in wegstoppen. Sindsdien geen last meer van nare geurtjes. Wil je deze Aleppo in touw ook bestellen? KLIK DAN HIER
Het kan nog natuurlijker natuurlijk 😄😄 Citrusfruit, en dan in het bijzonder de schillen, bevatten een waanzinnig lekker aroma. Als je een onbespoten sinaasappel door midden snijdt en daar verse kruidnagels in steekt, heb je een natuurlijke luchtverfrisser! Gebruik wel ONBESPOTEN citrusfruit. Deze bevatten geen waslaagjes waardoor het aroma veel beter vrijkomt. Je kunt alle citrusvruchten gebruiken, van citroen tot limoen, van grapefruit tot mandarijn.
En ja….we kunnen uiteraard op avontuur gaan met pure essentiële oliën. Als je goed oplet op de PUURHEID en natuurlijkheid van deze oliën, kun je oneindig met geuren experimenteren.  Door een basis olie ( druivenpit olie, amandel olie, jojoba olie, kamille olie ) te gebruiken kun je hieraan tal van verschillende essentiële oliën toevoegen.
Vul ongeveer de helft van een leuk glazen potje of flesje met basis olie ( ook zuivere uiteraard ) en druppel daar bijvoorbeeld 10 druppels kruidnagel olie in, met 5 druppels lavendel olie. Zet hierin bamboe of kajuiten stokjes in en binnen 24 uur geurt je toilet of andere ruimte maandenlang heerlijk. Je kunt het zo sterk maken als je wenst, maar op zo’n 250 ml basisolie kun je ongeveer 20 druppels essentiële olie druppelen. Je kunt zo tal van verschillende lucht verfrissend in je huis verspreiden.
Wat ik zelf erg vaak doe, is een laatste bodempje van een etherische olie gebruiken in het flesje zelf. Bij de Action kun je 100% bamboe cocktail prikkers kopen, knip deze op een gepaste lengte af en steek deze in het flesje, waarvan je de doseer-dopje hebt verwijderd. Dit is voor mij de meeste effectiefste natuurlijke luchtverfrisser ! Probeer het maar eens. Door de etherische olie puur te laten, blijft de geur ook veel sterker in de bamboe stokjes zitten.
De stofzuiger kan ook ” behoorlijk de tent uit meuren” tijdens gebruik. Er zijn vele ” staafjes ” met een luchtverfrisser die we op moeten zuigen. Hierdoor worden geurstoffen verspreidt terwijl je zuigt, Allemaal VOS. Je kunt het erg eenvoudig oplossen, door o.a:
– anijszaadjes op te zuigen
– anijssterren op te zuigen
– kruidnagels op te zuigen
– een stukje stof besprenkeld met essentiële olie op te zuigen
Hierdoor worden oom bij iedere zuig-beurt heerlijke, maar GEZONDE luchten verspreid.

11 Reacties op “Hoe schadelijk en zinvol zijn luchtverfrissers? Plus recepten om zelf 100% natuurlijke luchtverfrissers te maken!

 1. Goede tips! Waar kun je die kajute of bamboe stokjes kopen om zelf luchtverfrisser te maken?

 2. Het begint goed, dank voor het aanpakken van dit onderwerp, 🙏helaas zijn (geuren van) etherische oliën wel ook schadelijk voor mensen met bv MCS. Wat er steeds meer zijn, wij worden ziek van andermans geuren (trekt in kleding, huid etc)

 3. Wat vind jij van Lampe Berger? Is dat “ veili en natuurlijk “ of niet?

  • Dat wil ik ook graag weten, hoe puur deze zijn. Na venant de prijs die je hiervoor mag betalen..

  • Daar ben ik ook wel erg benieuwd naar. Heeft iemand hier ook meer info over? Wel of niet gezond?

 4. Na het legen van mijn stofzuiger, rits ik altijd wat lavendelbloemen af en zuig die op.

 5. Vroeger deden we altijd een lucifer branden. Dat hielp heel goed.
  Is dat ook schadelijk?

 6. inderdaad : wat over de lampe Berger ?
  ik gebruik de producten van Pur Essentiel, zuivere oliën, geen toevoegingen

  • vraag na bij fabrikanten hoe alles wordt gemaakt, en naar certificaten.

 7. dankjewel, superfijn dat je alles zo goed uitzoekt, meest inspirerende site van dit moment!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *